Politica Integrata

SC CLASSIC DOME SRL a implementat un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si responsabilitatii sociale în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi RS 2000:2009, descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.


Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

 • satisfacerea cerintelor clientilor şi a celorlalte părţi interesate;
 • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 • conformarea cu legislaţia aplicabila si cu alte cerinte la care organizatia subscrie, referitoare la pericole;
 • conformarea cu legislatia în vigoare şi cu reglementările de mediu;
 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu si de OHSAS;
 • îmbunătăţirea continuă a conditiilor de munca;
 • prevenirea poluării si prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor;
 • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationala si responsabilitatii sociale;
 • respectarea în totalitate a prevederilor Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a legislatiei nationale pentru responsabilitate sociala, sanatate si securitate in munca si a legislatiei de mediu;
 • respectarea în totalitate a obligaţiilor asumate şi semnate de organizaţie;
 • excluderea practicilor care încalcă drepturile omului în general şi cele ale lucrătorului în special (munca cu minori, munca forţată, discriminarea la locul de muncă) şi adoptarea procedurilor şi modalităţilor comportamentale în vederea respectării acestor drepturi (libertate de asociere şi dreptul la contractarea colectivă, retribuţie corectă, protejarea sănătăţii şi securităţii);
 • inexistenta eventualelor practici discriminatorii şi de ne-egalitate de tratament (la momentul angajării, la retribuţii, la accesul la formare, la promovarea în carieră) bazate pe argumente de rasă, naţionalitate, religie, dizabilităţi, preferinţe sexuale, apartenenţă la sindicate, afiliere politică;
 • îndepărtarea şi cenzurarea unor eventuale abuzuri fizice şi psihice la locul de muncă;
 • promovarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi stare fizică şi psihică bună a propriilor colaboratori, prin acţiuni preventive şi corective incurajarea dezvoltarii tehnologiilor ecologice;
 • lupta impotriva coruptiei, in toate formele sale, inclusiv extorcare si mita activitatea periodică de monitorizare şi îmbunătăţire continuă a condiţiilor generale de management şi valorizare a patrimoniului uman.


Obiectivele generale privind calitatea sunt:

 • cresterea satisfactiei clientilor;
 • cresterea profitului;
 • furnizarea de lucrari de calitate;
 • dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor.


Obiectivele generale de mediu sunt:

 • imbunătăţirea activitatii de gestiune a deseurilor;
 • aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului.


Obiectivele generale privind securitatea şi sănătatea în muncă sunt:

 • evitarea producerii accidentelor de muncă;
 • asigurarea de echipamente de protectia muncii pentru protejarea personalului.


Obiectivele generale privind responsabilitatea sociala sunt:

 • focalizarea tuturor acţiunilor noastre pentru protejarea drepturilor angajatilor şi anticiparea necesităţilor viitoare ale acestora;
 • dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu furnizorii/subcontractorii nostri din punct de vedere al responsabilitatii sociale.

 


Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de către conducerea SC CLASSIC DOME SRL şi sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora.


Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii/Programul de management de mediu/ Programul de management pentru sanatate si securitate ocupationala/ Program de management al responsabilitatii sociale. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.


Conducerea SC CLASSIC DOME SRL urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala si responsabilitatea sociala.


Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SMC/SMM/ SSM/ RS, urmarite si imbunatatite si prin servicii externalizate prestate de firma prin auditori certificati.


Conducerea SC CLASSIC DOME SRL se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM si a prestatorului de servicii in acest domeniu, că prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât şi a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul SC CLASSIC DOME SRL.


Managementul la cel mai înalt nivel asigură că Politica privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala, responsabilitatea sociala este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii, public, furnizori, colaboratori şi alte parţi interesate.


Data: 03.01.2011


Director General,
Razvan TALAMBUTA